Xử lý đăng nhập twitter

Lượt xem: 15 Cũng giống như tích hợp Facebook và Google, chúng ta cần tạo một ứng dụng mới trong Twitter Application. Bạn vào trang Twitter Application và đăng nhập bằng tài khoản Twitter, khi đó bạn sẽ thấy màn hình chính của Twitter Application, click vào Create New App. Tiếp theo, bạn thực hiện điền … Đọc tiếp Xử lý đăng nhập twitter